Vzdelávať sa o cirkulárnej ekonomike sa už stáva nevyhnutnosťou