WORKSHOP: Udržateľné stavby a zdravé životné prostredie