WORKSHOP: Energetika – úprava podpory obnoviteľných zdrojov