Bezplatný odborný seminár systémov protikorupčného manažérstva a ich zavedenia do praxe podľa normy ISO 37001