Právne požiadavky organizácie v oblasti BOZP, OPP a OŽP