Vstupná kontrola pre uvedenie detského ihriska do prevádzky