TÜV SÜD Slovakia a Národný inšpektorát práce pripravili príručku o bezpečnosti technických zariadení