Päť najväčších absurdít pri plnení požiadaviek GDPR, ktoré našli audítori