Od septembra už iba po novom s normami STN EN 81-1 a STN EN 81-2