Ľudia začnú od firiem žiadať informácie, aké údaje o nich spracúvajú