Kľúčové podniky zlepšujú svoju ochranu pred kyberhrozbami