Informačná bezpečnosť je zodpovednosťou celej organizácie