Čas na implementáciu GDPR sa kráti. Postupujte podľa plánu.