Nová výrobňa čpavku bude mať najlepšie kontrolné systémy