Čerstvé zmeny v norme ISO 9001 vyžadujú väčšie zapojenie manažmentu aj komunikáciu so všetkými zainteresovanými stranami