25. výročie na Slovensku sme oslávili v spoločnosti nemeckých firiem