Vedúci oddelenia Inšpektorov tlakových a plynových zariadení