Zachovanie a obnovenie výroby po pandémii COVID-19 vo výrobnom priemysle