Seminár: Súčasná platná legislatíva v oblasti strojov, zariadení a mechanizácie.