Overovanie plnenia požiadaviek bezpečnosti technických zariadení