Od 19.07.2016 platí pre tlakové zariadenia nová smernica PED 2014/68/EU