PRAKTICKÉ ŠKOLENIE: Zásady práce s osobnými údajmi podľa GDPR